Gminny Konkurs Ortograficzny

Uczennice – Dominika Warzecha i Klementyna Klimek – reprezentowały naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym, objętym honorowym patronatem Burmistrza Brzeska. Dnia 17 marca 2014 roku Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu po raz trzynasty zaprosiła uczniów klas szóstych do rywalizacji o tytuł mistrza ortografii. Uczestnicy zmierzyli się z niezwykle trudnym dyktandem i testem językowym. Szczególne gratulacje należą się Dominice, która świetnie poradziła sobie z mitologicznym dyktandem i jeszcze lepiej z testem, co dało jej drugie miejsce w gminie Brzesko.

Tekst mgr Agnieszka Zgraja