Zbiory biblioteki –2013

Biblioteka posiada 5289 woluminów w tym m. in.:
* encyklopedie ogólne i tematyczne,
* słowniki językowe i znaczeniowe,
* leksykony,
* poradniki,
* przewodniki,
* atlasy,
* publikacje popularnonaukowe,
* materiały i wydawnictwa dotyczące naszej miejscowości, gminy, regionu, województwa, kraju i świata,
* lektury szkolne,
* literaturę piękną dla dzieci i młodzieży z zakresu klasyki dawnej i współczesnej,
* lektury szkolne dla uczniów (zarówno obowiązkowe, jak i uzupełniające),
* aktualne programy nauczania;
* książki z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki dla nauczycieli
oraz materiały metodyczne.
W naszych zbiorach znajdują się również wydawnictwa audiowizualne: kasety video, programy do nauki języka angielskiego, bajki DVD w języku angielskim, programy komputerowe, filmy przyrodnicze itp.
Biblioteka prenumeruje następujące tytuły wydawnictw ciągłych:
* „ŚWIERSZCZYK”,
* „NATIONAL GEOGRAPHIC. ODKRYWCA”,
* „WSZYSTKO DLA SZKOŁY”,
* „BIBLIOTEKA W SZKOLE”,
* „WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE”,
* „WYCHOWAWCA”,
* „DROGA”,
* „ŹRÓDŁO”,
* „DZIENNIK POLSKI”,
* „GŁOS NAUCZYCIELSKI”,
* „GŁOS PEDAGOGICZNY”,
* „GAZETA PODATKOWA”.